Нещодавно JIT.Academy розповідала вам про «бельгранодойч» – суміш німецької та іспанської мов, якою розмовляють в аргентинській столиці Буенос-Айрес (https://www.jit.academy/nimetska-mova-narodu-ta-naukovtsiv/).  Якими ж ще мовами-сумішами говорили і досі говорять у світі?

Мови-піджини

Спочатку мова піде про піджини – мови, які виникли для підтримання контакту між різними етносами. Вперше слово «піджин» з’явилося в пресі у 1876 році. Його виникнення пов’язують з терміном «pidgeon English», а саме зі схожою на «піджин» китайською вимовою англійського слова «business».

Піджини виникають з двох чи більше мов, взаємно незрозумілих для їхніх носіїв. Піджини часто вивчають як другу мову.

Піджинізовані мови традиційно виникали для спілкування колонізаторів з місцевим населенням завойованої території або ж для рівноправного спілкування, зокрема між торговцями (мова «лінгва-франка»).

Піджин утворюється на основі лексики однієї, домінантної мови, але потім на нього впливають й інші мови. З часом встановлюються правила і граматика таких мов. Словниковий запас піджинів дуже куций і почасту не перевищує 1500 слів.

Креольскі мови vs піджини

Однак піджини можуть еволюціонувати. Одним з прикладів такого розвитку є креольські мови.

Креольські мови, більшість з яких виникли у колоніальні часи, формуються на базі піджинів або після змішування однієї з європейських мов з мовами корінного населення. Наприклад, гаїтянська креольська мова виникла на основі французької мови.

Процес перетворення піджину на креольську мову називають креолізацією. Таким чином піджин перетворюється на вторинну, субстратну (від латинського «substratum» – основа або ж буквально – підстилка) мову. Термін походить від португальського «crioulo» – африканський невільник, народжений в Америці. Креолізація зазвичай відбувалася у змішаних родинах, на плантаціях, серед невільників-утікачів.

Дослідники узагальнюють, що основна соціальна та лінгвістична відмінність між піджином і креолом ховається у їхніх носіях: піджин має соціальну основу, а креол – етнічну. Іншими словами, піджин не є рідною мовою, а креольська мова обслуговує новий етнос.

Змішані мови

Тепер розповімо вам про змішані мови. Змішані мови виникають, коли на певній території протягом доволі довгого часу «закріпилася» двомовність.

У чому ж полягає основна різниця між змішаною мовою і піджином?

Як зазначено вище, передумовою для виникнення піджинованої мови є мовний бар’єр, коли учасники «мовної групи» володіють лише своєю рідною мовою. А от змішані мови виникають у ситуації, коли обидві сторони доволі добре володіють обома мовами.

Виникнення змішаної мови можна схематично описати так: перше покоління «винаходить» мову, але при цьому продовжує спілкуватися на обох мовах, одна з яких є рідною. А от для наступного покоління рідною мовою стає вже змішана.

Класичним прикладом змішаної мови є мова канадських метисів «мічиф» (фр. Michif). Щоправда зараз нею розмовляють лише до 1000 мешканців провінції Манітоба на заході країни.

Структура цієї мови складна та унікальна. Так, у лексиці мічифу переважають французькі іменники, а от дієслова запозичені з мови крі – найпоширенішої індіанської мови Канади. Багато правил граматики взяті саме з крі. Отже, метиси добре знали обидві мови, тобто мова йде не про звичайну креолізацію.

Суржик і спангліш

До речі, до змішаних мов деколи відносять «суржик» – розмовну мову, що включає елементи української та російської мов, об’єднані без застосування літературних норм. Зі праслов’янської мови це слово перекладається як «суміш зерна пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса або ж борошно з такої суміші». Суржик поширений в окремих регіонах України, а також сусідніх з Україною російських областях.

Схоже мовне явище існує і в інших країнах. У білорусів це «трасянка», створена на основі російської лексики та білоруської фонетики та граматики, суміш французької та англійської мов у канадській провінції Квебек позначається словом «жуаль», а «спангліш» у США є збірною назвою цілої низки змішаних мов, створених поєднанням англійської та іспанської.