JIT.Academy продовжує серію публікацій про нову редакцію українського правопису. Цього разу ми розповімо вам про правопис слів іншомовного походження.

Приголосні звуки

Звук [l] у словах іншомовного походження передаємо твердим або м’яким л: арсенал, автомобіль

Звукосполучення [lе] передаємо через ле: желе

Звук [g] та близькі до нього звуки, що позначаються на письмі буквою g, звичайно передаємо буквою г: авангард, агітація

Буквою ґ передаємо звук [g] у давнозапозичених загальних назвах, таких як ґанок, ґатунок, ґвалт, ґрати, ґрунт

У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами Гете, Гулівер, Ґете, Ґуллівер

Звук [h] переважно передаємо буквою г: гандбол, гінді

За традицією в окремих словах [h] і фонетично близькі до нього звуки передаємо буквою х: хобі, хокей

Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: аптека, астма; у словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: дифірамб і дитирамб, ефір і етер

Англійський варіант

Англійське w на позначення звука [w] передаємо звичайно через в: вікенд, Вашингтон

Англійське th на позначення звука [θ] передаємо звичайно через т: трилер, Агата; на позначення звука [ð] — звичайно через з: Сазерленд, рідше через т: Сотбі або с: Голсуорсі

Французький варіант

Французькі буквосполучення ll та ill після голосних, у кінці слів та перед голосними передаємо через й: макіяж, Війон

У деяких загальних і власних назвах буквосполучення -aille, -ille, -eille за традицією передаємо як –аль, –іль: ваніль, Версаль, Марсель

Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: Йоган, фоє, круїз, Юнона, Лояльний

Кінцеві буквосполучення dr, – tr

Кінцеве -tr передаємо через -тр, кінцеве -dr – через –др: барометр, циліндр

Неподвоєні й подвоєні букви

У загальних назвах іншомовного походження приголосні здебільшого не подвоюємо: абат, акумулятор

За традицією з подвоєнням пишемо загальні назви: аннали, бонна, білль, брутто, булла, ванна, вілла, донна, мадонна, манна, мулла, панно, пенні, тонна, дурра, мірра та слово Аллах.

У разі збігу в загальних назвах однакових приголосних префікса й кореня подвоєння звичайно зберігаємо: імміграція, сюрреалізм

Подвоєння приголосних переважно зберігаємо у власних назвах: Марокко, Голландія

Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к: Шерлок, Стокгольм

Голосні звуки

І, у (ігрек), e, буквосполучення ea, ee, ie передаємо українськими буквами і, ї та и

І пишемо

На початку слова: ідея, Іліада

Після приголосного перед голосним та буквами є, ї, й: геніальний, ціанід, гієна, копіїст, радій

У кінці слова іншомовне -іa передаємо звичайно через –ія: артерія, Італія

В іменах і прізвищах після приголосного перед наступним приголосним і в кінці слова: Беатріче, Медічі

Власні назви, що перейшли в категорію загальних назв, пишемо за правилами правопису загальних назв іншомовного походження: дизель (від прізвища Рудольфа Дізеля), силует (від прізвища Етьєна де Сілуетта)

У географічних назвах після приголосних, крім дж, ж, ч, ш, щ, ц і р перед наступним приголосним, крім [j], і в кінці слова: Канзас-Сіті, Міссісіпі

Після приголосних у кінці слова: харакірі, віскі

У всіх інших випадках після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним: кіно, хірург

Водночас за усталеною традицією пишемо: химера, імбир

За традицією з и пишемо також слова грецького походження, що усталилися в церковному вжитку: єпископ, християнство

Ї пишемо після голосного: альтруїст, руїна

У складних словах, де перша частина закінчується голосним, на початку другої частини пишемо і: псевдоісторичний, так само в позиції після префікса, що закінчується на голосний; воістину, поінформувати

И пишемо:

У загальних назвах після приголосних д, т, з (дз), с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним (крім й): дизель, динамо, диплом

У географічних назвах з кінцевими –ида, -ика: Антарктида, Флорида

У географічних назвах після приголосних дж, ж, ч, ш, щ і ц перед приголосним: Алжир, Вашингтон

У географічних назвах після р перед приголосним (крім [j]): Британія, Крит

(але Бейкер-стріт, у географічних назвах після р перед [j] та в похідних від них пишемо і, наприклад, Трієст, Брієнн)

За традицією в ряді географічних назва після приголосних д, т перед наступним приголосним, крім [j]: Ватикан, Единбург

(Після приголосних д, т перед голосним і [j] пишемо і: Галатія, Індія)

У ряді інших географічних назв за традицією: Бразилія, Сиракузи