Французький письменник Анатоль Франс казав, що словник – це «всесвіт, розташований у алфавітному порядку. Це – книга книг».  Словники допомагають у навчанні, розширюють кругозір і збагачують мову.

Перші словники світу

Предками словників є так звані глоси, які пояснювали значення окремих слів просто на полях давніх рукописних книг і глосарії – додатки до тексту з тлумаченням маловідомих або застарілих слів. 

Найдавнішими з відомих словників вважають клинописні таблички Аккадської держави з двомовними шумеро-аккадськими списками слів, виявлені на території сучасної Сирії, і старовавилонський глосарій Урра-Хубуллу (початок 2 тисячоліття до нашої ери).

Китайський словник «Shizhoupian» 3 століття до нашої ери є одним з найперших зі збережених одномовних словників. Однак думка тут розділилася: дехто переконує, що «Shizhoupian» – це власне словник, а окремі ерудити називають його просто каліграфічною збіркою китайських ієрогліфів з бронзи Династії Чжоу.

Давногрецький історик та поет Філет написав новаторський словник, у якому роз’яснив значення рідкісних слів літературної мови, діалектів та різноманітних технічних термінів.

Перший санскритський віршований словник «Амаракоша», написаний у 4 столітті, налічував близько 10 000 слів.

Арабські словники, складені між 8 і 14 століттями, упорядковували слова у порядку римування (за останнім складом), за алфавітним порядком коренів або за першими літерами (система, що використовується в сучасних європейських мовних словниках).

У середньовічній Європі використовувалися глосарії з простішими еквівалентами для латинських слів, наприклад Лейденський глосарій. Популярною була потужна латинська граматика «Католикон» італійського філолога Йохана Бальба, датована 1287 роком. За деякою інформацією, «Католикон» – це перша лексикографічна робота, складена за алфавітом від першої до останньої букви кожного слова. Ця граматика стала основою для кількох двомовних словників і є однією з перших друкованих книг.

Словники України

Перший словник української живої мови під назвою «Лексис» опублікував у 1596 році Лаврентій Зизаній. Словник налічує 34 сторінки і пояснює понад 1000 церковнослов’янських слів простою мовою.

Першим словником сучасної української мови вважають українсько-російський словник, який додавали до поеми Івана Котляревського «Енеїда». Словники-додатки налічували понад 900 українських слів з російськими перекладами, розміщеними в алфавітному порядку, хоча з деякими порушеннями.

Після виходу «Енеїди» такі українсько-російські глосарії масово почали друкувати і для інших творів.

Серед відомих новітніх українських словників – праця Бориса Грінченка «Словник української мови» та «Українсько-російський словник» працівників Інституту мовознавства ім. Олександра Потебні, який створювали протягом 10 років. 

Хто вивчає словникарство?

Сьогодні створенням словників та роботою над ними займаються науковці, які вивчають лексикографію (у перекладі з грецької мови “словник” і “пишу”) чи, іншими словами, словникарство.

Словники бувають енциклопедичні, що, описують світ, та філологічні, що описують слова.

Їх також поділяють на одномовні та двомовні.

Одномовні словники є такі: пояснювальні – наприклад, термінологічні та етимологічні, і фіксувальні, які подають слова без пояснення – орфографічні, орфоепічні, словники наголошування.

Двомовні або багатомовні словники називають перекладними.

Також словники поділяють за лексичним складом: ті, що описують усю лексику без обмежень (загальні тлумачні та енциклопедичні) і ті, що описують тільки певні лексичні групи (словники діалектизмів, жаргонізмів, синонімів, антонімів, фразеологічні, галузеві).

Розвиток комп’ютерних технологій та інтернету призвели до виникнення онлайн-словників – зручній альтернативі паперовим глосаріям, яка економить час і дає доступ до більшого обсягу інформації. Ними можна користуватися як у мережі, так і офлайн, завантаживши словник на свій ноутбук, як от популярний словник MultiTran.

Трохи цікавих фактів

Найширший словниковий запас має англійська мова (оксфордський словник англійської нараховує близько 600 000 слів, але серед них велика доля архаїчних слів та величезний обсяг технічних термінів), а найменший – мова такі (креольська мова на базі англійської, яка має лише близько 340 слів).

Мовою із найдовшою абеткою є кхмерська (офіційна мова Камбоджі, 74 літери), а з найкоротшою – ротокас (одна зі східнопапуаських мов, якою розмовляють біля 4 000 людей, має 12 літер).