JIT.Academy раніше розповідала вам про створення і роботу основних інституцій Європейського союзу. Сьогодні до вашої уваги розповідь про державний лад (state system) та органи публічної влади (government agency) США.

 

Сполучені Штати Америки — це найстаріша існуюча федерація (federation) у світі, президентська республіка (presidential system) з представницькою демократією (representative democracy). Країна складається з 50 штатів (U.S. state) і федерального округу Колумбія. 

У США громадяни (citizen, national) зазвичай підкоряються трьом рівням влади: федеральній (Federal government of the United States), владі штатів – Законодавчим зборам штату (State legislature) і місцевій (local government). Обов’язки місцевої влади розподілені між округом (county) та муніципальною владою (municipal authorities)

На національному рівні влада ділиться на три незалежні (independent) гілки — судову, законодавчу і виконавчу.

Найвищим органом законодавчої влади (legislature) є Конгрес (United States Congress) — двопалатний парламент, що складається з Сенату (Senate) і Палати представників (House of Representatives). Членів обох палат обирають жителі штату, який вони представляють. Палата представників має 435 членів, кожен штат представляє кількість осіб пропорційна (proportional) кількості його населення. Вибори до неї проходять раз на два роки. 

До Сенату входять по два сенатори (senator) від кожного штату, яких обирають на шість років.

Виконавча (executive) влада представлена президентом (President of the United States), віце-президентом (vice president), Урядом США (Cabinet of the United States) і незалежними агентствами (Independent agencies of the United States government).

Президент є верховним головнокомандувачем (commander-in-chief) країни, він укладає міжнародні угоди, підписує і накладає вето (veto) на законопроєкти (bills), призначає членів Кабінету, Верховного суду (Supreme Court of the United States), послів і керує питаннями помилування (pardon, oblivion)

Уряд складається з віце-президента і глав 15 міністерств або ж департаментів (departments) – сільського господарства, торгівлі, оборони, освіти, енергетики, охорони здоров’я, внутрішньої безпеки, міського розвитку, внутрішніх справ, праці, транспорту, фінансів, у справах ветеранів та юстиції, а також державного департаменту (Department of State) або МЗС. Глави департаментів призначає президент, їх затверджує (to approve, to validate) більшість (majority) в Сенаті.

Виконавчий офіс або адміністрація президента США (Executive Office of the President) включає його помічників, радників, установи та агенції і адміністративно-технічний персонал. Його очолює глава апарату Білого дому (White House Chief of Staff)

Провідну роль серед установ грають Рада національної безпеки (United States National Security Council – NSC) і Адміністративно-бюджетне управління (Office of Management and Budget – OMB).

Віце-президент є президентом Сенату і стає головою держави (Head of State), якщо президент не може продовжувати виконувати свої повноваження. 

Низка управлінь формально не контролюються президентом. Серед них: Центральне розвідувальне управління (Central Intelligence Agency), поштова служба (United States Postal Service) і Агентство з охорони навколишнього середовища (Environmental Protection Agency).

Судова влада (judiciary) представлена  Верховним судом США (Supreme Court of the United States) і федеральними судами (federal courts) нижчих інстанцій (instance).

Рішення Верховного суду не підлягають апеляції (appeal) і можуть бути змінені тільки іншим рішенням Верховного суду чи поправками до конституції. З 1869 року у Верховному Суді працює 9 суддів (judge, justice), чиї кандидатури вносить президент і затверджує Cенат. 

У США працюють 94 окружні суди (district courts), що розглядають федеральні кримінальні та цивільні справи. Також є 13 апеляційних судів (courts of appeal), у які находять справи з федеральних окружних судів. Проте більшість судових справ (judicial case, case) у США, зокрема, кримінальних, розглядаються в судах штату на основі законів штату, які відрізняються у різних регіонах (наприклад, щодо смертної кари (death penalty)).