Notarization

Notarial and legal translation

The need for legal translations continues to grow. International mergers or acquisitions force companies to look for talented translators in this field. At JIT, it’s easy to find an ideal translator who is an expert in legal transНотаріальний та юридичний переклад

Потреба в юридичних перекладах продовжує зростати. Міжнародні злиття або поглинання змушують компанії шукати талановитих перекладачів у цій сфері. У JIT легко знайти ідеального перекладача, який є експертом з юридичних перекладів і, як бонус, може надати допомогу з нотаріальним засвідченням.

Ми дбаємо про юридичні нюанси в мові
Законодавство постійно змінюється, а правові норми відрізняються від країни до країни, навіть у межах Європейського Союзу. В жодному разі юридичні документи не можна перекладати з однієї мови на іншу буквально чи без юридичних знань. Для адекватного юридичного перекладу необхідно врахувати нюанси оригінального тексту. Важливо також, щоб перекладач зумів знайти конкретні еквіваленти, щоб зробити ідеальний переклад вашого тексту, що іноді вимагає чимало досліджень.

Різноманіття юридичних документів
Існує величезна кількість юридичних документів. Будь-яке підприємство, навіть зовсім не пов’язане з юриспруденцією, мусять з ними працювати. Серед основних юридичних документів часто доводиться перекладати статути, договори, протоколи чи витяги з реєстрів. Ці документи є специфічними, і їх не так вже й легко перекладати. Зверніться до спеціалістів із перекладу JIT, щоб отримати юридичний переклад, який відповідає вашим потребам.

Навіщо звертатися до бюро перекладів?
Не сумнівайтесь, що звернувшись до кваліфікованого бюро перекладів, ви отримаєте юридичний текст, який цілком відповідатиме вашим очікуванням і буде правильним з юридичної та лінгвістичної точки зору. Юридичний переклад – справа тонка, його виконання вимагає зусиль. Окрім технічних термінів, юридичні тексти також стосуються законів і положень, які можуть значно різнитися в різних країнах. Крім того, помилка перекладу в юридичному документі може мати дуже серйозні наслідки. З професійною перекладацькою агенцією ви можете бути впевнені в тому, що отримаєте надійний переклад з вашої мови, ретельно вивірений у правовому полі. Ви також отримуєте переваги індивідуального обслуговування. Наша база пам’яті перекладів забезпечує уніфікований і точний переклад повторюваних фраз. Це особливо цінно, коли необхідно перекласти кілька текстів або здійснити переклад у стислі терміни.

Чому JIT?
Отримати юридичний переклад через наш сайт дуже просто. Завантажте юридичний документ онлайн у зручному для вас форматі (оберіть один із 40 підтримуваних форматів), щоб отримати миттєву цінову пропозицію. Далі ми підберемо ідеального фахівця для перекладу вашого юридичного документа на основі знань у сфері права. Досі вагаєтеся? Отримайте пропозицію ціни безкоштовно всього за кілька кліків.

lations and, as a bonus, able to provide assistance with notarization.

Take care of legal nuances in language

The law is constantly evolving and legislation differs from country to country, even within the European Union. Under no circumstances can your legal document be translated literally from one language to another, and certainly not without legal knowledge. It is necessary to include the nuances of the original text for an adequate legal translation. It’s also important that the translator manages to find specific equivalents to make a perfect translation of your text, which sometimes requires a lot of research. 

Lots of legal documents to be translated

Legal documents are extremely numerous. All businesses, even those far from law agencies, has to do with them. Among the main existing legal documents, you often have to get your articles of association, contracts, minutes or register extracts translated. These papers are specific and not easy to translate. Address JIT translation professionals for a legal translation that meets your needs.

Why use a translation agency?

When you address the right translation agency, you will undoubtedly get a legal text going in line with your expectations and reined from the legal and linguistic point of view. Legal translations are tricky and not easy to perform. In addition to technical terms, they also relate to laws and standards whichi might greatly differ from country to country. On top of that, a translation error in a legal document can have very serious consequences. With a proficient agency, you can be sure of receiving a reliable translation from your language thoroughly adjusted in the legal field. You also benefit from personalized service. Our translation memory database provides for unified and precise translation of repeated phrases. This is especially valuable when there’s a need to translate multiple texts or a tight translation deadline.

Why JIT?

Obtaining a legal translation through our site is very simple. Start by uploading your legal document online in  convenient format (choose from among the 40 formats supported) for an instant quote. We then select the ideal translator to translate your legal document based on the legal sphere knowledge. Why hesitate more? Get your free quote in just a few clicks.