Нещодавно ми розповіли вам про основи італійської мови. Тепер черга іспанської – міжнародної мови, однієї з офіційних мов ООН і офіційної мови Європейського Союзу, мови, якою розмовляють у 21 країні світу.

Іспанська мова – надзвичайно красива, ба більше пристрасна мова, вчити її одне – задоволення. Отож, вперед.

Іспанські іменники

Роди іменника

В іспанській мові іменники мають два роди – чоловічий та жіночий, середнього роду, так само як і в італійській, немає. 

Іменники жіночого роду здебільшого закінчуються на – а, –d, – z, – ide, – ie – ión, – is, – umbre.

La chica – дівчинка, la verdad – правда, la paz – мир, la pirámide – піраміда, la especie – вид, сорт, la canción – пісня, la crisis – криза, la muchedumbre – натовп.

Закінчення чоловічих іменників: –о, – e, – u, – i, – j, – l, – m, – n, – r, – s, – t.

El chico – хлопчик, el golpe – удар, el espíritu – дух, el álcali – луг (хімічні речовини), el reloj – годинник, el proyectil – cнаряд, el álbum – альбом, el jabón – мило, el amor – любов, el mes – місяць, el azimut – азимут.

Звичайно, є чимало винятків. Наприклад: la mano – рука, la nieve – сніг, la miel – мед, la camarón – креветка, la flor – квітка, la tos – кашель, el tranvía – трамвай, el césped – газон, el arroz рис, el gorrión  горобець.

Визначити рід іменника можна, серед іншого, через підказки. Так, іменники – інтернаціональні слова (здебільшого з грецької мови), що мають закінчення – ma, – pa, – ta мають чоловічий рід. El idioma – мова, el mapa – карта, el planeta – планета.

Слова зі закінченням на – о, які є скороченням слів з закінченням – a, є жіночого роду: la moto – мотоцикл (від la motocicleta), la foto – фотографія (від fotografía).

До жіночого роду належить більшість назв фруктів та овочів: la fresa – полуниця, la cebolla – цибуля, назви наук: la astronomía – астрономія і видів мистецтв: la pintura – живопис. 

До чоловічого роду належать назви днів тижня і місяці: el lunes – понеділок, el enero – січень, назви рік, озер, морів: el Mediterráneo – Середземне море, види дерев: el roble – дуб, сторони світу: el norte – північ, el este – схід і ноти: el do, el re, el mi.

Є й правила визначення і творення так званих «живих іменників» – назв людей і тварин.

До жіночого роду належать слова, які називають осіб жіночої статі: la madre – мати, la hija – дочка і відповідно до чоловічого – слова, що позначають чоловіків: el padre – батько, el hombre – чоловік.

Якщо слово чоловічого роду закінчується на голосний, то жіночий утворюється з додаванням закінчення а: el león – la leоna (лев – левиця), el doctor – la doctora (лікар – лікарка).

Якщо ж слово чоловічого роду закінчується на приголосному, то жіночий утворюється за допомогою особливих суфіксів. El poeta – la poetisa (поет – поетеса), el héroe – la heroína (герой – героїня), el rey – la reina (король – королева).

Також є особливі взаємозамінні суфікси, як от – dor і – triz: el emperador – la emperatriz (імператор – імператриця), el cantador – la cantatriz (співак – співачка).

Ще у деяких випадках і у жіночому, і чоловічому роді закінчення однакові, а слова розрізняють за артиклем, про який поговоримо нижче: el estudiante – la estudiante (студент – студентка), el dentista – la dentista (дантист – дантистка).

 

Артиклі

В іспанській мові іменники мають артиклі – неозначені та означені.

Неозначений артикль чоловічого роду –  це un, а означеного – el. Un maestro – el maestro (вчитель). 

Неозначений жіночий артикль – una, а означений – la. Una maestra – la maestra (вчителька).

Множина утворюється для чоловіків так: un – unos, el – los. Для жінок: una – unas, la – las. Знову ж таки на прикладі вчителів: unos maestros – los maestros, unas maestras – las maestras. 

Неозначені артиклі множини unos і unas перекладають як кілька, декілька, якісь. А якщо ці слова передують числівнику, то як майже, десь.

Додамо, попри те, що середнього роду у мові немає, існує артикль lo, який зазвичай супроводжує прикметники, прислівники, займенники, надаючи цим частинам мови ознаки іменника. Наприклад прикметники з поєднання цього артиклю утворюють абстрактні поняття якості lo negro – чорне, lo hermoso – красиве.

 

Множина іменників

З множиною іменників в іспанській мові все дуже просто. Якщо іменник закінчується на головну додаємо – s, а якщо на приголосну – es.

El numero – los numeros (номер – номери), la canción – las canciones (пісня – пісні).

Є одне нескладне правило: іменники зі закінченням – z утворюють множину з – ces. La luz – las luces (світло – вогні, наприклад вогні міста).

 

Прикметники

В іспанській мові прикметники узгоджуються з іменниками у роді та числі. У чоловічому роді традиційне закінчення – o,  а у жіночому – а. Un traje negro (чорний костюм), una falda negra (чорна спідниця).

Якщо прикметник у чоловічому роді має інше закінчення, то він має ту саму форму і для жіночого роду, а зміни відбуваються лише у множині. Un traje azul – una falda azul (блакитний костюм, блакитна спідниця).

Множина прикметників утворюється за правилами іменників: якщо остання буква у слові голосна – додаємо – s, а якщо приголосна – es. Unos trajes negros (чорні костюми), unos trajes azules (блакитні костюми).

Чоловічі прикметники, які вказують на національність і закінчуються на приголосний, у жіночому варіанті мають закінчення – a. Alemán – німецький, alemána – німецька.

 

Далі – особові займенники 

Yo (я), (ти), él (він), ella (вона), usted (Ви), nosotros (ми), vosotros (ви), ellos, ellas (вони) 

До речі, ці займенники в іспанській мові зазвичай упускаються.

 

Присвійні займенники

В іспанців є ненаголошені і наголошені присвійні займенники.

Ненаголошені (слабкі)

mi – мій, моя, mis – мої                                               

tu – твій, твоя, tus – твої

su – його, її, Ваш, Ваша, sus – його, її, Ваші

nuestra/nuestro – наша, наш, nuestras, nuestros – наші

vuestra/vuestro – ваш, vuestras, vuestros – ваші

su – їх, ваші, sus – їхні

Ненаголошені присвійні займенники завжди ставляться перед іменником і узгоджуються з ними у роді та числі. Цікаво, що вони узгоджуються не з власником предмета, а предметом, що є у розпорядженні власника.

Mi hija – моя дочка, tu tio – твій дядько, sus primas – її кузини, nuestro abuelo – наш дід, vuestros padres – ваші батьки, sus hijos – Ваші сини, sus niños – їхні діти.

Наголошені (сильні або ж повні)

o, mía – моя, мій, míos, mías – мої,

tuyo, tuya – твій, твоя, tuyos, tuyas – твої,

suyo, suya – його, її, Ваш/Ваша, suyos, suyas – його, її, Ваші,

nuestra/nuestro – наша, наш, nuestras, nuestros – наші

vuestra/vuestro – ваш, vuestras, vuestros – ваші

suyo, suya – їх, їхні, suyos, suyas – їх, їхні

Сильні прийменник вживаються з артиклем. Mi hermano y el tuo irán al estadio (Мій брат і твій підуть на стадіон). А можуть і без нього: Este lápiz es mío (Цей олівець – мій).

 

Дієслова

І насамкінець, щоб оволодіти основами італійської мови, безперечно, потрібні і дієслова.

Дієслово бути в іспанській мові має дві форми: ser та estar.

Через ser ми розповідаємо про походження, національність, професію, описуємо зовнішність та характер, оточення, висловлюємо власні думки, називаємо дні, місяці, час.

Yo soy

eres

El, ella, usted es

Nosotros, nosotras as somos

Vosotros, vosotras sois

Ellos, ellas, ustedes son

Anna es de Lviv (Анна – зі Львова), soy secretaria (я – секретар), somos rubias (ми – блондинки), son las dos (друга година).

Estar (стояти, перебувати, знаходитися, лежати) вживається для того, аби вказати місце перебування когось чи чогось, розповісти про стан самопочуття, для оцінки страви чи напою і опису сімейного стану.

Yo estoy

estás

El, ella, usted está

Nosotros, nosotras estamos

Vosotros, vosotras estáis

Ellos, ellas, ustedes están

Estáis en Paris (ви у Парижі), ella está fatal (вона почувається жахливо), ellos están casados (вони жонаті), la paella está fantástica (паелья фантастична).

До речі, місце перебування осіб та предметів можна також передати через безособову форму дієслова haber (мати) – hay. Вона, зокрема, вживається з неозначеними артиклями, числівниками і неозначеними займенниками. Hay un teatro en la ciudad (у місті є один театр), hay mucha gente en la playa (на пляжі є багато людей).

 

Вам сподобалася іспанська і ви хочете вчитися далі? Пишіть нам і наші викладачі допоможуть вам вивчити цю чудову мови.